Blodslitet lørdag 21.oktober!

Kaker: Vi venter over 1700 løpere "med følge", og kiosken har som vanlig behov for så mange kaker som mulig. Hvis du kan bake noe, meld fra til Kristin A. på (sms 97031179), hvis du ikke har gjort det allerede på facebook.

Hvis du/dere ikke har fått noen oppgaver på løpsdagen, og vil hjelpe til, setter vi stor pris på det. Meld fra til Anders K. om du kan komme (sms 90554146).

Velkommen!

Hilsen Løpsledelsen Blodslitet