Sparebankstiftelsen DnB kom med en særdeles hyggelig melding i går. De har bevilget kr 454 000,- til skianlegget vårt. Bevilgningen er øremerket rulleskitraseen. Tidligere har de bevilget kr 960 000,- til lysanlegget. Totalt har de altså bevilget kr 1 414 000,-. Så de er den største bidragsyteren etter Fredrikstad kommune og Spillemidlene. Vi er i gang med justeringer, breddeutvidelser og finplanering av traseene nå. Asfaltering venter vi sannsynligvis med til våren, slik at massen får satt seg over vinteren.

En stor takk til Sparebankstiftelsen DnB som sikrer oss rulleskidelen av anlegget også!

Byggekomiteen for Fredrikstad Skiarena - Steinar, Fredrik og Per