FSK’s visjon:
FSK skal tilby DEG muligheter for naturbasert idrett, mosjon og friluftsliv i Fredrikstad, og bidra til å sikre våre felles natur- og friluftsområder i lokalsamfunnet. 

Bli derfor medlem i Fredrikstads største forening for friluftsliv og naturbasert idrett, og benytt tilbudene klubben gir innenfor orientering, ski og friluftsliv. 

 

FSK´s lover:
Se artikkel om FSKs lover her...

 

Medlemsskap:

Medlemskap i Fredrikstad Skiklubb administreres via Norges idrettsforbunds medlemsregister, klubbadmin.

For å bli medlem i Fredrikstad Skiklubb kan dette gjøres enklet via Min idrett... 
Brukerveiledning for Min idrett finner du her...

Etter registering av bruker:

  1. Fredrikstad Skiklubb må knyttes opp mot din bruker på Min idrett under fanen medlemsskap. 
  2. Dersom dere ønsker familiemedlemskap så må alle personer som skal inngå i medlemskapet meldes inn og knyttes sammen som famile under fanen profil.

 

2015-12-23 0902

 

Dersom du av ulike årsaker ikke får til bruken i Min idrett, bruk vårt innmeldingsskjema her: http://fsk.no/kontakt-medlem/bli-medlem

alternativt, send en epost til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


 

FSK tilbyr også støttemedlemsskap. Det vil si at hvis du ønsker å støtte klubbens arbeid med Skihytta, marka, skiløyper, friluftsliv, betaler man kun medlemsavgiften. Det er bare aktive medlemmer som blir forespurt om dugnader etc.

2018 priser for medlemsskap er:

·         Medlemskap for pensjonist  kr. 350,- pr. år

·         Medlemskap for barn/ungdom kr. 350,- pr. år

·         Medlemskap for voksne kr. 550,- pr. år

·         Medlemskap for familier kr. 1 100,- pr. år

·         Livsvarig personlig medlemskap kr. 11 000,-

 

Se fsk.no for informasjon og informasjon om aktiviter.

Dersom du som støttemedlemmer ønsker å være vakt på skihytta. Enten som ekstra vakt ved mye snø eller som endel av vaktordning med en eller flere ganger pr år send gjerne en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


FSK Leder  
Orientering Per Olaussen: 93463183
Ski/langrenn Vidar Hermansen 98207480
Barnegruppa Linda Solberg 91810193
Friluftsliv Jan Edvin Blomkvist: 93462224
Skihytta-info Kontaktinfo Skihytta

 

 

 


  

Tillitsvalgte i Fredrikstad Skiklubb 2017

STYRET

Hovedleder

Ove Sanna

1 år

Nestleder

 Brit Gløersen

2 år

Kasserer

Yngve Wallentin

2 år

Sekretær

Fredrik Weberg Larsen

1 år igjen

Medlem 1

Per Olaussen

1 år

Medlem 2

Vidar Hermansen

1 år

Medlem 3

Leder Hyttestyret

1 år

Medlem 4

Birgitte Nordahl Husebye

1 år

Medlem 5

Jan Edvin Blomkvist

1 år

Vararepresentant

Terje Antonsen

2 år

Vararepresentant

Anne-Sofie Hox Brynildsen

1 år igjen 

ORIENTERINGSGRUPPE

Leder

Per Olaussen

1 år 

Nestleder

Øystein Ruud

2 år

Kasserer

Hilde Poppe

2 år 

Sekretær

Pål Angvoll

1 år igjen

Medlem

Thomas Lie

2 år

SKIGRUPPA

Leder

Vidar Hermansen

1 år

Medlem

Tord Berntsen

1 år

Medlem

Rolf Stigen

1 år

Medlem

Sissel Seland

1 år

HYTTESTYRET

Leder

 

1 år

Medlem – utleie + innkjøpsassist

Jan Erik Pockrandt

1 år

Medlem vedlikehold

Løypegjengen v/Erik Leister

1 år

Medlem -vaktliste

Ingunn Saur-Modahl 1 år

BARNEIDRETTSGRUPPA

Leder

 Birgitte N. Husebye

1 år

Medlem

 Bernt Inge Steinsland

1 år

Medlem

 Lars Chr. Edvardsen

1 år

Medlem

 Linda Solberg

1 år

FRILUFTSGRUPPA

Leder

Jan Edvin Blomkvist

1 år

Medlem

Mette Kjerre

1 år

Medlem

Viesturs Kerans

1 år

ARRANGEMENT TEKNISK UTVALG

Medlem 1, Løypelegger

Anders Krosby

1 år

Medlem 2, Arrangement teknisk

Svein Jakobsen

1 år

Medlem 3, Arrangement teknisk

Unni Strand Karlsen

1 år

LØYPEKOMITÈ

Leder

Odd M Jacobsen

 1 år

Medlem

Erik Leister

 1 år

Medlem

Rolf Hansen 

 1 år

FINANSKOMITÈ

Leder

Lars Ketil Liane

 1 år

Medlem

Ole Løland

 1 år

Medlem

Yngve Wallentin

 1 år

Medlem Bjørn Erik Bergseng  1 år

KARTANSVARLIG

Leder

Tom A. Karlsen

 1 år

UTTAKNINGSKOMITÈ O-gruppa

Leder

Bent Olav Aamodt

 1 år

Medlem

Per Olaussen

 1 år

Medlem Hans P. Mathisen  1 år

TURORIENTERINGSKOMITÈ

Leder

Pål Sandnes

 1 år

Medlem

Johannes Kahrs

 1 år

TRENINGSKOMITÈ O-gruppa

Leder

Kjell Arild Karlsen

 1 år

Medlem

 Torben Wendler

 1 år

Trener

 Hans Petter Mathisen

 Ansatt

DATAKOMITÈ

Leder

Stein Andersen

 1 år

Medlem

Dag Skjeltorp

 1 år

VDG-KONTAKT

 Leder

Ture Nilsen

 1 år

MATERIALFORVALTER

 «Bua»

Terje Antonsen

 1 år

HJEMMESIDEN ”FSK.NO”

Leder

Henrik Ottesen

2 år

Medlem

Fredrik Torjusen

1 år 

Medlem

Henrik Ruud

1 år

REVISORER

Revisor

Kjell Reidar Mydske

 1 år

Revisor

Svein Jansen

 1 år

Vararevisor

Lars Tobiassen

 1 år

REPRESENTANTER TIL RÅD OG TING

Repr.til Fr.stad Idrettsråd

Leder

 

Repr.til Fr.stad Idrettsråd

Barneidrettsgruppeleder

 

Repr. Til O-kretsentinget

Leder i O-gruppa

 

Repr. Til O-kretsentinget

O-gruppe aktiv

 

Repr. Til O-kretsentinget

O-gruppeaktiv kvinne

 

Repr. Til skikretstinget

Leder i ski-gruppa

 

Repr. Til skikretstinget

Representant fra skigruppa

 

VALGKOMITÈ

Leder

 Johannes Kahrs

1 år

Medlem 1

Kjell R. Mydske

1 år

Medlem 2 (skikontakt)

Svein Sætre

1 år