Til alle hovedmedhjelpere og gruppeledere i Blodslitet 2017, og alle andre som har lyst til å se hvordan arenaen blir.
Befaring av arena, oppmøte - se kartutsnittet nedenfor.
Lørdag 14. okt kl.1000.

Parkering blir på samme område som er P plass under løpsdagen og vi starter befaringen der. Det blir hengt opp postskjerm der dere skal ta av ut på jordet. Følg deretter hjulsporene.

blodslitet arena2017 700