Skjermbilde 2018 05 16 kl. 23.28.15

Lørdag 2 juni arrangerer Oppsal 15-Stafetten og Råtasskonkurranse.

15-Stafetten er en stafettkonkurranse med 15 etapper der laget settes sammen av ulike klasser.

Se etappefordeling her:

Etappene 1 - 4 løpes som tre parallelle stafetter. Når alle tre 4. etappeløpere har fullført, starter lagets løper på 13. etappe og konkurransen fortsetter som vanlig orienteringsstafett.

Hvert lag skal ha:

  • -  Minst 5 damer, hvorav minst en må være D13-20 eller D40-.

  • -  Minst 3 løpere i D/H13-16 eller D/H 45-, der begge kjønn skal være representert.

For å få en oversikt over de som ønsker å løpe 15-stafetten og de ulike etappene så må man melde seg på i klubbpåmelding i Eventor.

Påmeldingsfrist søndag 27 mai og kan gjøres her.

I tillegg til 15-Stafetten arrangerer Oppsal orientering Råtasskonkurranse.

Råtasskonkurranse er lagkonkurranse med 3-5 løpere for barn og ungdom i alder 9-12 år. Poeng-o-løype med poster av ulik vanskelighetsgrad. Tillatt for D/H13-16 løpere som ikke deltar i 15-stafetten. For de som ønsker å løpe Råtasskonkurranse så er samme påmelding også her.

For fullstendig info om 15-Staffeten og Råtasskonkurranse se innbydelse.