Fredrikstad Skiklubbs nye hjemmesider har fått nytt design, og ny teknologi.

Websidene er nå bedre tilpasset framtiden, og kan leses både pc, mobil, og nettbrett. I tillegg vil det være enklere for de forskjellige gruppene (ansvarlige) i klubben å legge ut informasjon som f.eks. nyheter, bilder, vedlegg, etc.

Alt innhold er ikke ferdig fra alle gruppene, men mer vil komme på plass etterhvert. Noe av innholdet på sidene kan settes opp slik at kun registrerte brukere har tilgang. Registrering kan gjøres i høyre-kolonnen.

Menyen i toppen inneholder undermenyer, de blir tilgjengelig etter at du klikker i hoved-elementet; (eks. Ungdomsgruppa Ski blir tilgjengelig etter å ha klikket på Ski).

Godt gammelt FSK-stoff (historiske artikler før 2014) er tilgjengelig her: http://users14.jabry.com/fskold