Vi er i gang igjen!
Turorienteringspostene ligger nå ute på Solbrekke, Regimentsmyra, Fredrikstadmarka. I Fredrikstadmarka er det kommet 10 nye poster, samlet er det nå 20 der. Og i sarpsbog, vest for Tunevannet, er det 10 poster.

Kjøp kart med poster f eks i Christianlundkrysset(bensinstasjonen) eller hos Fredikstad Blad. Da har alle flotte trenings- og turmål.

Se hoved-artikkel om Tur-O 2016 her...

Hilsen Tur-O-gruppa