Med utgivelsen av nytt kulturhistorisk turkart over Østsidenmarka og Borge varde står Fredrikstad Skiklubb og en rekke samarbeidspartnere bak det som trolig er landets største kulturhistoriske turkartkartprosjekt. Siden 2003 er det utgitt ni slike kart i Fredrikstad, og til sammen har nærmere 1000 kulturminner, jettegryter, huler, store stener, rare trær og utsiktspunkter fått sitt nummer og beskrivelse.

Samtlige av de kulturhistoriske turkartene er utarbeidet av Lars Ole Klavestad, som også har vært initiativtaker til prosjektet. På det kartet over Østsidenmarka og Borge varde gis turgåere muligheten til å finne fram til 150 nye punkter – det være seg alt fra ukjente tufter etter husmannsplasser til de flotte stenringene på Hunn.

Kartet utgis av Fredrikstad Skiklubb, Borge og Torsnes Historielag, Gudeberg Lokalsamfunn og Begby Lokalsamfunn. Det er trykket i 10.000 eksemplarer og er laget med god økonomisk bistand fra Gjensidigestiftelsen. Alle husstander i de to lokalsamfunnene vil få muligheten til å få kartet gratis. Samtlige av de ni kartene selges nå foruten på Skihytta hos Libris i Gamlebyen.

Kartet er forsynt med turløyper, mengder av lokale stedsnavn og andre interessante opplysninger. Til alle de 150 punktene er det knyttet en liten tekst. Kartet har også en rekke illustrasjoner.

Så kom deg ut og opplev marka på nye måter. Punkt nummer 1 er fugletårnet på Øra, mens punkt nummer 150 er utsiktstårnet på Borge varde.

Foruten Østsidenmarka og Borge varde dekker nå de kulturhistoriske kartene Gressvikmarka, Slevik-Øykenkilen-Vikane, Engelsviken-Manstad, Fredrikstadmarka sør, Fredrikstadmarka nord, Torsnes, Kråkerøy og Elingaard.

Link til +artikkel i Fredriksstad Blad:
https://www.f-b.no/nyheter/ostsiden/borge/na-ligger-ostsidenmarka-for-dine-fotter/s/5-59-769103

Link til +artikkel i Demokraten:
http://www.demokraten.no/kjop-tilgang?aId=1.1944286

fskTurkart700

Fra venstre: karttegner Lars Ole Klavestad, Fredrik Ellefsen (leder Gudeberg lokalsamfunn), Stig Bache (leder Begby lokalsamfunn), Rolf Gulbrandsen (leder Borge og Torsnes Historielag) og Tom A. Karlsen (leder kartkommiteen FSK) presenterer det nye kartet over Østsidenmarka og Borge Varde. Foto: Erik Wiggo Larsen, Demokraten.