Årsmøte i Fredrikstad Skiklubb

Fredrikstad Skiklubb avholder årsmøte mandag 9. februar 2015 kl. 18:00 på Skihytta.

 fsk logo nyfronts

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, og sendes til fredrik.weberg.larsen (@ gmail.com)

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmesider og i Fredrikstad Blads resepsjon senest en uke innen årsmøtet. 
Det vil bli enkel bevertning.
Mvh
Styret i FSK

 

sb1 stor