Blodslitet trenger fortsatt flere medhjelpere til diverse oppgaver lørdag 22.oktober! Hvis du/dere ikke har fått noen oppgaver på løpsdagen, og har mulighet til å hjelpe til setter vi stor pris på det. Meld fra til Anders K. om du kan komme (sms 90554146).

Kaker: Vi venter over 1700 løpere "med følge", og kiosken har som vanlig behov for så mange kaker som mulig. Meld fra til Kristin A. hvis du ikke har gjort det på facebook allerede (sms 97031179).

Da er det bare å glede seg til lørdag, det kommer til å bli nok et fantastisk Blodslitet i FSK regi.

Velkommen!

Hilsen Løpsledelsen Blodslitet