Resultater fra KM Sprint Fristil på Fredrikstad Skiarena 26. januar 2014

Se også artikkel i Fredrikstad Blad med bilder og referat fra løpet.

Bilder tatt under facebook fskfans ligger tilgjengelig under fotoalbum.