Fredrikstad Skiklubb avholder årsmøte mandag 25. februar 2019 kl. 18.00 på Skihytta.

Forslag til årsmøtet sendes styret innen mandag 11. februar 2019 kl.12.00 ved This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fullstendig saksliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmesider, fsk.no og i resepsjonen på COWI senest en uke før årsmøtet.

Vi oppfordrer flest mulig til å ta ut eget eksemplar fra klubbens hjemmeside.
Link til siden for årsberetning her...

Til orientering opplyses at styret har til hensikt å fremme forslag om organiseringen av skiarenaen som i fjor ble utsatt til årets årsmøte.

Det blir enkel bevertning.

Se saksliste under:

Med vennlig hilsen,
Styret i FSK

 

SAKSLISTE

1.            Godkjenne de stemmeberettigede

2.            Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3.            Valg av dirigent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4.            Behandle årsmeldinger

5.            Behandle regnskap

6.            Behandle forslag fra styret

7.            Behandle innkomne forslag

8.            Fastsette medlemskontingent for 2019

9.            Vedta budsjett for 2019

10.          Valg av tillitsverv i Fredrikstad Skiklubb for 2019