21. desember 2019 mottok vi den triste beskjeden at Lars Willy Corneliussen hadde gått bort.

Lars var sterkt knyttet til Fredrikstad Idrettsforening (FIF) og Fredrikstad Skiklubb (FSK).

Lars W. Corneliussen ble født 2. januar 1930 og vokste opp i Åsebråten, øverst på Traramoen.
Han ble som 15 åring medlem i FSK i juli 1945 for å kunne delta i et orienteringsløp fra Skytterhuset og i FIF’ s guttegruppe i desember samme år.
Lars var mest opptatt av orienteringsidretten i årene etter krigen, men deltok også mye for FIF i friidrett.
Han var også innom andre idretter som fotball og ski.

Lars tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden i 1951 (11 mndr.)
Da han kom hjem derfra, fikk han jobb som assistent ved Titan Co’s laboratorium i Fredrikstad og ble der fast bestemt på å utdanne seg videre innen området .
Valget falt på studier ved Borough Polytecnic i London, det første fullstendige plastkurset i Europa. Han ville bli plastpioner.
Ved avreisen til London i 1953 stod det i Fredrikstad blad «FIF-løper til London» og et intervju om han ville løpe under studietiden, noe Lars bekreftet og han kom raskt inn i løper-miljøet i England.
Da han kom hjem fra London i 1955, startet han opp igjen i FIF- miljøet og var med på «gullalderen i FIF på 50- og 60- tallet.
Han kom tidlig med i administrasjonen i FIF:
Allerede i 1950 ble han sekretær for foreningens guttegruppe.
I 1956 og 1957 var han sekretær i hovedstyret i FIF, og i 1958 valgt til viseformann og deretter formann i 1960-1961.
Han var redaktør for «FIF-løper’ n», foreningens klubbavis, og videre sterkt delaktig i arbeidet med FIF’ s 100 års historie som ble utgitt som bok i 1996.
Videre var han aktiv i arrangement av store og små stevner (UM 1991 og hoved NM 2003) og hadde noen år ansvar for merking og vedlikehold av den 20 km lange løypetraseen Fredrikstadmarka rundt. Han var medlem av Seniorlauget i FIF fra 1974 til 2019, formann der i 1978-1980 og sekretær i 1985 og 1986.
Lars var æresmedlem i Fredrikstad IF.

I o- idretten hadde Lars sin mest aktive periode i årene 1945 til 1952 og var da relativt ung blant klubbens aktive som hadde løpt både før og under krigen (illegalt).
Hans eldre bror Johnny var leder av den første orienteringsgruppa i Fredrikstad skiklubb i 1938.
Lars kunne vise til mange gode resultater og opplevelser fra denne tiden.
Etter den tid ble det mest friidrett, selv om han hele tiden fulgte godt med i det som skjedde i FSK.
Han deltok på treningsløp og fulgte også opp sin sønn Lars Christian i sporten.
Lars var leder av o- gruppa et år på 70- tallet.
I 1996 påtok han seg redaktørjobben for FS- posten og gjorde der en forbilledlig innsats gjennom mange år som bindeleddet mellom klubbens historie og daglige gjøremål og medlemmene, noe ikke minst de som kunne følge med hjemmefra, satte stor pris på.
Lars var medlem av «gubbegjengen» som gjennom mange år hadde sammenkomster hver tirsdag på Skihytta og nøt godt av vennskapet der.
Han var i mange år medlem av styret i Skihyttas venner.
Lars fikk utdelt FSK’ s fortjenstmedalje.

Lars hadde en svært omfattende yrkeskarriere og nøt stor respekt for sine kunnskaper og gjennomføringsevne.
Som nyutdannet plastteknolog, ble han som etterspurt teknisk arbeidskraft og med Diploma i hånden, ansatt ved NTP i 1955 som utviklingsingeniør i plastavdelingen.
I 1958 gikk ferden videre til Denofa/ Lilleborg som driftsingeniør i anvendelsesteknisk avdeling for polyester.
I 1964 kom han til Selco i Oslo som utviklingssjef for radomer, forsvarsprodukter og båter.
I 1968 ble han ansatt som driftssjef i produksjonen av Nordkapp- båtene i Nordsjøplast AS.
I 1973 kom han tilbake til NTP og de neste 20 årene hadde han forskjellige tekniske lederstillinger innen NTP/ plast.
I 1993 kjøpte Biobe plastavdelingen på NTP og Lars ble med som produktsjef.
Der fortsatte han sin yrkeskarriere til han gikk av som pensjonist 69 år gammel.
Lars var også formann i fagprøvenemda for plastformer/plastmekanikerfaget i Østfold i en periode.

Lars W. Corneliussen har utgitt heftet «Et liv med Plast og Idrett». Her forteller han om sitt liv fra barneårene til livet som pensjonist.

Vi takker for alle årene vi fikk dele hans gode humør og positive innsats for klubbene.
Lars vil bli dypt savnet, våre tanker går til familien og vi lyser fred over hans minne

for Fredrikstad Skiklubb
Anders Johan Krosby
leder

for Fredrikstad IF
Helge Sandvik
leder

lars w corneliussen500