Torsdag 25. Kl 1730-1930. Siste finpuss på skiarenaen før sommerferien. Gressklipp, raking av gress-slått, litt såing og rydding. Ta med rive, høyrive, kost, gresstrimmer eller trillebår.

Hilsen Driftgruppa og byggekomiteen på Skiarenaen

fsk skiarena drone600