Vedlagt er FSKs innspill til utbygging på Stjernehallentomta.

Planutvalget i Fredrikstad kommune har gått inn for å få planforslaget omarbeidet i forhold til utfartsparkering, adkomst mm.

Se vedlegg

Innspill til utbygging på Stjernehallentomta (pdf)...