Velkommen til det tradisjonsrike natt-O-løpet
Nylendeløpet 27. november!
Arena: På Nylende skole, Rolvsøy (kartlink). Merket fra Rv 112.


Start: Første start kl. 18.00. 2 minutters startintervall. Ca. 600 meter fra samlingsplass til
start, og ca. 50 meter fra start til startpost.

Startlister publiseres i Eventor nærmere løpsdagen.

Link til Eventor her...