Uttakskomité (UK):

Junior/Senior: Kjell A. Karlsen, Olli-Markus Taivainen og Sindre K. Østhagen
Ungdom: UK retter seg etter prioriteringer gjort av ungdomstrenerne.

Generelle uttakskriterier junior og senior:
UK tilstreber å ta ut lag med størst potensiale for å lykkes.
Uttaksløpene danner hovedgrunnlag for uttaket, men skjønn kan benyttes der løpere er jevngode. For ugaflede etapper kan også fysisk form spille en stor rolle i uttaket.
UK oppfordrer løpere til å prioritere uttaksløp høyt. Deltakelse ved testløp teller alltid bedre enn ingen deltakelse.

Uttaksløp for høstsesongen vil komme før sommeren.
Spørsmål angående uttak kan rettes til Sindre på tlf. 97166212.

Generelle uttakskriterier for ungdom:
Ungdommene har ikke egne spesifikke uttaksløp. Ungdomstrenerne tar ut lag i samråd med UK ved å se på resultater og ved å bruke skjønn. De nærmeste løpene teller mest.

uttakskriterier2020 700