Svein tok lørdag Sølv i NM i Presisjons-orientering!

Han tok like mange poeng som vinneren Martin Jullum, men var blitt slått på en av tidspostene.

G R A T U L E R E R  !

Fakta om Pre-O:

I tradisjonell pre-o (altså ikke temp-o) får utøveren ved start utlevert et
kart med en løype med rundt 20 poster inntegnet. I terrenget er det rundt
hver postsirkel hengt ut fra 1-5 skjermer. Utøveren skal fra nærliggende
stier og veier avgjøre hvilken av skjermene (hvis noen) som er korrekt plassert i henhold til kart og
postbeskrivelse. Det gis 1 poeng for hvert riktige svar. I tillegg til denne ordinære løypa, inngår det
et lite antall såkalte tidsposter. På en tidspost blir utøveren stilt framfor en postklynge med opptil 6
skjermer tilsvarende som i den ordinære løypa. Tiden startes i det utøveren får utlevert en bunke
med (gjerne 2-3) kartutsnitt som hver har en sirkel påtegnet, samt tilhørende postbeskrivelse. Når
utøveren har svart på hvilken skjerm han/hun mener henger korrekt i henhold til det første
kartutsnittet blar han/hun videre til neste oppgave. Klokka stoppes i det utøveren har avgitt svar på
alle oppgavene. Vinneren av en tradisjonell pre-o-konkurranse er den som har flest poeng i løypa,
og ved poenglikhet har svart raskest på tidspostene etter justering for eventuelle feil på disse.