Arena-befaring for Blodslitet arrangeres mandag 10.okt. kl 17, på Tomb videregående skole.

Hovedansvarlige og ansvarlige gjør de siste avklaringer ifm sitt område, og praktiske detaljer.
Det blir en gjennomgang av hvordan arenaen skal settes opp, og ønsker og behov tas også opp.

(På selve løpsdagen er det også viktig at alle med FSK-drakter vet hvor ting er, når folk spør.)

Befaringen er åpent for alle.

Velkommen.
Mvh
Blodslitet