Det er meldt noe kaldere fremover, vi ønsker derfor å mobilisere vaktliste for kunstsnøproduksjon. Vi starter produksjonen mandag 5. jan.2015. Det er lagt opp til 3 timers vakter som i fjor. Kl. 1800 - 2100 osv. 24 timer i 7 døgn i første omgang. Benytt vedlagt link legg inn navn tlf nr og hvilke ukedager og tidspunkter som passer.

NB! Vaktlista er ikke datosatt kun ukedager så når kulden kommer har vi vaktlista klar. Oppgaven er enkel vi skal fysisk overvåke snøkanonen og evt. melde driftsstans til vakttelefon. Håper så mange som mulig ser gleden å bidra til at Fredrikstads befolkning får mulighet å gå på ski. Tanter, Onkler og besteforeldre kan også ta en vakt ;)

Følg med for nærmere info!!!
Vaktlisteansvarlig. Tord Berntsen tlf: 95052329. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vennlig hilsen
Tord Berntsen

http://doodle.com/ye8fpsyga5fvcuhn