I dag har det vært full fart på kunstsnøjordet fra kl 0700 med utkjøring av snø. Nå er det sikret et fundament til en rundløype på jordet. Det er også lagt ut snø i bakken sørover fra jordet. Til sammen 850 meter løype. Det er satt av til parkering i hjørnet av jordet - mot Veum Sykehus eller ved barnehagen.

 Vi har flere gode hjelpere i sving - Eivind Engseth AS, Knut S Weum, Fredrik Solberg og løypekjører Erik Johannessen. Det ble produsert noen store hauger med kunstsnø etter hvert - på tross av alle driftsproblemene vi har hatt. Det holdt til en rundløype på jordet og til snølegging av den første bakken i terrenget. Det er lagt ut en såle som skal holde så lenge vi har litt vintervær inne i mellom - kanskje helt til påske. Vi håper jo at vi får mer natursnø utover på vinteren som påfyll. 

Nå blir det ikke mer produksjon for i år. Vi vil bare holde vedlike løypa vi har.Vi får håpe at vi har mer permanent, mer lettvint og mindre sårbart anlegg neste vinter. Og etter hvert et fullt utbygd anlegg - kanskje vinteren 2017 eller 18.

En stor takk til alle som har stilt opp og hjulpet til med kunstsnøen i år.