Etter en ukes snøproduksjon er nå produksjonen foreløpig avsluttet grunnet kommende mildværsperiode.

Langtidsvarsel tilsier at vi er tjent med å avvente utkjøring av snøen inntil videre.

Skiarena er stengt for all ferdsel inkl. aking i anlegget. Dette for å unngå å tråkke inn stein og sand inn i produsert snø som ikke er forenelig med skispor.

Benytter anledning til å takke alle dugnadsvakter som stilte på kort tid og ikke minst all støtte til kommende strømregning fra byens befolkning og bedrifter.

Vi håper på snarlig kuldeperiode og skispor i anlegget.

Vennlig hilsen FSK skiarena