Informasjon om byggeprosjekt tak Skihytta 2020

Taktekkingen på Skihytta har i mange år vært pappshingel, mens takrennesystemer og pipebeslag har vært plastbelagt stål. Papp og pappshingel er gammel – på de eldste delene faktisk snart 50 år.
Det skal nå foretas en ordentlig og god takomlegging for på langsiktig basis sikre tett tak, og da med å legge en robust to-trinns tekking.
På den gamle delen av Skihytta skal det benyttes skifer (ruteheller fra Alta Skifer) som en luftet værhud og papp på undertaket for å ta imot slagregn som driver inn i sprekker i skifertekket.
Alle beslag, takrennesystemer og pipebeslag skal utføres i kobber – spesiallaget på verksted etter mål på stedet. Noen partier av takene har for liten takvinkel for å kunne tekke det med skifer; der benyttes det båndtekking av kobber.

Samtidig blir det etterisolert og luftet slik at det også energi-økonomisk vil bli betydelig oppgradert.
På tilbygget fra 1973 vil det bli lagt taktekking av papp og pappshingel. Takrennesystemene blir av kobber
Oppstart av byggearbeidene vil være april 2020 (uke 15) og da med bygging av stillas rundt hytta.
Videre vil byggearbeidene foregå utover våren og sommeren slik at Skihytta står klar i ny drakt til åpningen for publikum på høstparten 2020.
Vi gleder oss og ser frem til å få et nytt tak på hytta vår ’’Breidablikk’’

Egil Norli AS er ansvarlig prosjekterende og utførende SG arkitekter AS er ansvarlig søker og kontrollerende Fredrikstad Skiklubb v/Hyttestyret er byggherre

I byggeperioden vil deler av Skihytta være avstengt og ikke tilgjengelig for publikum, -deler av hytta vil også være avstengt for klubbens medlemmer. Sistnevnte gjelder dusj -og garderobeanlegget (både gutte -og jentegarderober), da disse skal benyttes av bygningsarbeiderne i denne perioden.
Det vil naturlig være noe begrenset fremkommelighet rundt Skihytta grunnet stillas, lagring av materialer og utførelse av selve byggearbeidene.
Vi håper på forståelse av dere alle i denne perioden, og at det muligens vil kunne medføre noen ulemper. Til høsten skal alt være på plass og Skihytta er klar for bruk igjen.

Ved behov kan følgende kontaktes:
Egil Norli AS: Truls Olsen tlf. 91 80 04 03, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SG Arkitekter AS: Per Stenseth tlf. 90 12 23 70, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FSK v/Hyttestyret: Lars-Ketil Liane tlf. 95 09 23 60, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hyttestyret Fredrikstad Skiklubb
Lars-Ketil Liane
Tlf 950 92 360