Vi har et ønske om å forsøke holde kiosken på Skihytta åpen i jul -og nyttårshelgen og trenger da frivillige til å stille opp. Dette gjelder da i første rekke dagene 26. og 27. desember, -og 2. og 3.januar.

Vaktene vil da vare fra ca kl 10:00 – til kl 15:00.

Det må være to voksne som betjener kiosken i den tiden, og de må komme fra samme familie (kohort). Nærmere informasjon m.v. fås av hyttestyret.

Kan dere stille opp? Ta i så fall kontakt med hyttestyret v/Lars-Ketil Liane på telefon 95092360 eller e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.